Cerrar

es | val   

R+D Cooperació (CID)

CDTI

Publicado por opoveda
lunes, 11 de septiembre de 2017

Projectes d’R+D en Cooperació Nacional:

Beneficiaris(*): Es requereix la formalització d’una Agrupació d’Interés Econòmic (AIE) o consorci regit per un acord privat de col·laboració, constituïts per, com a mínim, dues empreses independents i amb un màxim de socis de sis. Es valorarà la creació de consorcis equilibrats, que compten amb unes dimensions adequades per garantir una gestió eficaç.

Durada del projecte: La durada d’aquests projectes podrà ser de 12 a 36 mesos.

Pressupost del projecte: El pressupost mínim finançable serà de l’ordre de 500.000 €, amb un pressupost mínim per empresa serà de 175.000 €. El repartiment de la participació de cada empresa (o grup d’empreses vinculades o associades) haurà de ser equilibrat. La participació d’una única empresa no superarà, en cap cas, el 65% del pressupost total del projecte.

Modalitat i quantia del finançament:

La modalitat d’ajuda al projecte serà una Ajuda Parcialment Reemborsable, amb una cobertura financera fins al 75% del pressupost total aprovat, que podrà abastar fins al 85% amb caràcter excepcional. Aquesta ajuda pot comptar amb un tram no reemborsable (TNR) que dependrà de les característiques del projecte i del beneficiari. Per tant, l’ajuda CDTI pot distribuir-se de la següent manera:

Un tram reemborsable (TR) en un termini de 10 anys, comptats a partir del centre de gravetat del projecte, que es calcula en funció de la durada del projecte i l’import de les fites pressupostàries. El primer reemborsament se realitza 3 anys després del centre de gravetat del projecte, amb un mínim de 2 anys des de la seua data de finalització. Aquest TR tindrà un tipus d’interés fix igual a Euríbor+0,1% a un any, que s’establirà en el moment de l’aprovació del projecte. Els interessos ordinaris del préstec es reportaran semestralment des del moment de la disposició de l’ajuda.

Un TNR modulat en funció de les característiques del projecte, del beneficiari i de l’origen de fons utilitzats per al finançament. Aquest tram estarà condicionat a la disponibilitat de fons.

Més informació a www.cdti.es

 

Telefona al CEEI Elx i t’informarem. 966661017

 

 

S/V
6.826 visitas

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar